Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja 14 grudnia 2022 09:22

Polityka prywatności serwisu natanszeopinie.pl
1. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez
Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług najtanszeopinie.pl poprzez Serwis.
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest
WASZE LEPSZE OPINIE Marcel NOWAKOWSKI, NIP: 5571706606 REGON: 521706834
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia,
które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i
stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych,
ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i
aktach prawa wspólnotowego.
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w
których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący
sposób:
1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
2. poprzez gromadzenie plików “cookies”
6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w
celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim,
zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta
ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć
rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz
rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i
zrozumiały.
W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji –
nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.